WINTERTOUR 2004

Januar 2004 Tour  Tourstart

Bochum 24.Januar  'Kulturcafé'

Bochum 24.Januar  'Kulturcafé'

Bochum 24.Januar  'Kulturcafé'

Bochum 24.Januar  'Kulturcafé'

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 26.Januar

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Hamburg 27.Januar  'Knust im Schlachthof'

Berlin 28.Januar  'Wild At Heart'

Berlin 28.Januar  'Wild At Heart'

Berlin 28.Januar  'Wild At Heart'

Berlin 28.Januar  'Wild At Heart'

Berlin 28.Januar  'Wild At Heart'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Hannover 29.Januar  'Der Böse Wolf'

Darmstadt 30.Januar  'Oetinger Villa'

Darmstadt 30.Januar   'Oetinger Villa'

Darmstadt 30.Januar   'Oetinger Villa'

Darmstadt 30.Januar   'Oetinger Villa'

Darmstadt 30.Januar  'Oetinger Villa'

Darmstadt 30.Januar   'Oetinger Villa'